Project information

Česká pěvecká literatura od roku 1950 do současnosti

Project Identification
MUNI/FR/1213/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Obsahem projektu bude realizace nového předmětu kategorie C „Česká pěvecká literatura od roku 1950 do současnosti“ v podobě semináře. V rámci přípravy tohoto předmětu budou zpracovány rukopisy současných skladatelů a obohacen hudební archív KHV. Notový materiál bude využit ve výuce samotné a zároveň zazní na koncertě skladeb málo uváděných nebo skladeb dosud neuvedených.