Project information

Konstrukční geometrie pro 1. ročník učitelských oborů s matematikou

Project Identification
MUNI/FR/0926/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Studenti 1. ročníku učitelských oborů s matematikou (12 oborů) na PřF MU mají v jarním semestru povinný kurz konstrukční geometrie (M2520 Geometrie 1). V posledních letech se výrazně mění znalosti absolventů středních škol, zvláště v geometrii. Tím dochází k jisté mezeře mezi znalostmi, se kterými studenti přichází, a našimi sylaby. Cílem projektu je zmapovat ve spolupráci se SŠ učiteli tuto oblast a vytvořit pomocný učební text, který by mohl pomoci studentům ještě před jarním semestrem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info