Project information

Svahové nestability – Inovace předmětu G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika (SVANES)

Project Identification
MUNI/FR/1159/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Svahové nestability představují nejzávažnější živelné pohromy (geohazardy) vyvolané procesy probíhajícími v horninovém prostředí v České republice. Cílem projektu je vytvoření obrazové a textové dokumentace vybraných svahových deformací na základě terénního a laboratorního hodnocení svahovin. Katalog bude využit ve výuce jako konkrétní ukázka problematiky a uplatní při i terénních exkurzích studentů a samostudiu. Do výuky tak bude zařazena aktuální problematika s praktickým dopadem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info