Project information

Project information
Liberální demokracie v době krize

Investor logo
Project Identification
GA16-13980S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu na obecné úrovni je nejen porozumění současné krizi liberálních demokracií prizmatem politické teorie demokracie, ale také na základě kritické diskuse existujících příspěvků v této oblasti navrhnout možné odpovědi a cesty řešení této krize. To vše zasazeno do rámce mezinárodních debat, která se v politické teorii vedou (tj. projekt není orientován jen do českého prostředí). Naší ambicí je tudíž nejen tyto debaty reflektovat (to bude především v první polovině výzkumu), ale také do nich aktivně vstoupit (to se bude dít v druhé polovině výzkumu). Konkrétně se pak projekt zaměří na tato témata: metateoretické předpoklady demokratické teorie (realismus vs. idealismus); konstitucionalismus a demokracie; politická reprezentace a většinový princip rozhodování; lidská důstojnost, pluralismus a veřejné ospravedlnění; straussiánská a wolinovská kritika jako komplexní čtení tradic politickéhom myšlení.

Publications

Total number of publications: 34


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info