Project information
Intimní život v období státního socialismu v komparativní perspektivě. Sexualita, expertíza a moc ve střední a východní Evropě (1948-1989)

Project Identification
GJ16-10639Y
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Sexualita je jednou z nejdůležitějších institucí, skrze něž se utváří modernita. Analýzou sexuálních významů a praktik a jejich proměn v prostoru a v čase lze zachytit proměny, k nimž dochází v moderních společnostech. Zaměření na vědu – sexuologii a s ní spojené formy expertizy –, jež představuje významný zdroj autority a legitimity, umožňuje kriticky zkoumat vliv, který sexualita má na naše každodenní životy. Tento projekt v komparativní perspektivě analyzuje sexualitu, intimitu a gender, kterak byly konstruovány expertními diskursy ve státně-socialistické střední Evropě včetně Československa. Sexuální režimy zkoumá v kontextu širších sociálních procesů druhé poloviny 20. století na „Východě“, kde došlo k pokusu ustavit alternativní modernitu.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info