Project information
Sekundární zdroje dat pro hodnocení ekonomického významu cestovního ruchu v regionech (REGIS)

Project Identification
MUNI/A/1041/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Smyslem projektu je identifikovat a především verifikovat využitelnost dostupných sekundárních zdrojů a dat pro modely hodnocení ekonomického významu cestovního ruchu. Dosavadní přístupy při hodnocení ekonomických dopadů cestovního ruchu v regionech jsou závislé na terénních šetřeních především poptávky. Ta jsou však nákladná a často realizována různými autoritami či subjekty. Důsledkem je problematická srovnatelnost a spolehlivost výstupů. Výzkum má za cíl nalézt takové postupy, které potřebu terénních šetření eliminují.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info