Project information

Project information
The Influence of self-defense course on specific mental characteristics of people with disabilities using a wheelchair

Project Identification
MUNI/A/1300/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Navzdory proinkluzivním snahám jsme svědky faktu, že lidé se zdravotním postižením jsou příliš často oběťmi trestných činů. Z těchto důvodů si uvědomujeme, že je třeba se rizikem napadení či znalostí řešení konfliktních situací lidmi se zdravotním postižením zabývat. V předešlém výzkumu jsme vytvořili a evaluovali metodiku Sebeobrany osob s tělesným postižením na užívající invalidní vozík. Zaměřili jsme se na oblast „Bezpečnostních obav a zkušeností s rizikovým chováním“. Pro další období je třeba navázat na tento výzkum v dlouhodobějším horizontu. Cílem bude zjistit motivační faktory, které vedou osoby na vozíku k výběru této volnočasové aktivity. Pomocí případových studií budeme formulovat situace, které účastníci vnímají jako nejvíce stresové a rizikové. Dále budeme pomocí standardizovaných metod zjišťovat úroveň výkonové motivace, případně komparovat „Bezpečnostní obavy a rizika“ mezi jednotlivými skupinami účastníků kurzu (půlroční vs roční intervence).

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info