Informace o projektu
Vliv kurzu Sebeobrany na některé psychické charakteristiky osob s tělesným postižením na vozíku

Kód projektu
MUNI/A/1300/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Navzdory proinkluzivním snahám jsme svědky faktu, že lidé se zdravotním postižením jsou příliš často oběťmi trestných činů. Z těchto důvodů si uvědomujeme, že je třeba se rizikem napadení či znalostí řešení konfliktních situací lidmi se zdravotním postižením zabývat. V předešlém výzkumu jsme vytvořili a evaluovali metodiku Sebeobrany osob s tělesným postižením na užívající invalidní vozík. Zaměřili jsme se na oblast „Bezpečnostních obav a zkušeností s rizikovým chováním“. Pro další období je třeba navázat na tento výzkum v dlouhodobějším horizontu. Cílem bude zjistit motivační faktory, které vedou osoby na vozíku k výběru této volnočasové aktivity. Pomocí případových studií budeme formulovat situace, které účastníci vnímají jako nejvíce stresové a rizikové. Dále budeme pomocí standardizovaných metod zjišťovat úroveň výkonové motivace, případně komparovat „Bezpečnostní obavy a rizika“ mezi jednotlivými skupinami účastníků kurzu (půlroční vs roční intervence).

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info