Project information

Alternativní sestřih jako regulátor auxinového transportu

Investor logo
Project Identification
GA16-26428S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Alternativní sestřih zajišťuje dodatečný regulační krok v kontrole genové exprese. V modelové rostlině
Arabidopsis thaliana je známo jen nemnoho důkazů poukazujících na důležitost alternativního sestřihu v kontextu rostlinné morfogeneze a regulace hormonálních drah. Na příkladu rodiny důležitých
hormonálních regulátorů demonstrujeme funkci alternativního sestřihu jako integrátora kořenové
morfogeneze a hormonální odpovědi. Naše počáteční data ukazují, že alternativní sestřih mění
vnitobuněčnou lokalizaci těchto hormonálních regulátorů. V našich nepublikovaných transkriptomických
datech z kořenových špiček jsme nalezli rovněž několik dosud neanotovaných transkriptů a schraňujeme
důkazy, že tyto transkripty by mohly mít relevantní biologickou funkci. Rovněž navrhujeme inovativní
systém pro vizualizaci studovaných isoforem přímo v místě, kde jsou exprimovány. A následně
předkládáme rychlý a efektivní systém pro genetický screen, jehož úkolem je odhalit molekulární faktory, které kontrolují alternativní sestřih hormonálních regulátorů, které studujeme.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info