Informace o projektu

Alternativní sestřih jako regulátor auxinového transportu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-26428S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Alternativní sestřih zajišťuje dodatečný regulační krok v kontrole genové exprese. V modelové rostlině
Arabidopsis thaliana je známo jen nemnoho důkazů poukazujících na důležitost alternativního sestřihu v kontextu rostlinné morfogeneze a regulace hormonálních drah. Na příkladu rodiny důležitých
hormonálních regulátorů demonstrujeme funkci alternativního sestřihu jako integrátora kořenové
morfogeneze a hormonální odpovědi. Naše počáteční data ukazují, že alternativní sestřih mění
vnitobuněčnou lokalizaci těchto hormonálních regulátorů. V našich nepublikovaných transkriptomických
datech z kořenových špiček jsme nalezli rovněž několik dosud neanotovaných transkriptů a schraňujeme
důkazy, že tyto transkripty by mohly mít relevantní biologickou funkci. Rovněž navrhujeme inovativní
systém pro vizualizaci studovaných isoforem přímo v místě, kde jsou exprimovány. A následně
předkládáme rychlý a efektivní systém pro genetický screen, jehož úkolem je odhalit molekulární faktory, které kontrolují alternativní sestřih hormonálních regulátorů, které studujeme.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info