Project information

Regulace genové exprese novým faktorem vázajícím mRNA

Investor logo
Project Identification
GA16-10930S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Nedávný výzkum ukázal, že existuje mnohem více mRNA vázajících proteinů, než se dosud předpokládalo, zejména mezi proteiny, které nemají kanonickou RNA vázající doménu.Transkripční cyklin dependentní
kinázy (tCDK ) hrají zásadní roli při regulaci genové exprese a vzniku mnoha chorob. Nicméně, v případě
některých tCDK není zcela jasný molekulární mechanismus jejich funkce. Naše výsledky ukazují, že jedna
z tCDK přímo váže, skrze svou konzervovanou sekvenci, mRNA, což jí charakterizuje jako první mRNA
vázající CDK. Předpokládáme, že pro tuto CDK je vazba na mRNA zcela zásadni pro vykonávání její funkci
při regulaci genové exprese. Našim cílem je charakterizace vazby mezi CDK a mRNA, identifikace
konkrétních mRNA a proteinů, ktere vážou tuto CDK a provedení funkčních experimentů, které výsvětlí
roli této CDK při regulaci genové exprese. Našim hlavním cílem bude zejména vysvětlení úlohy jakou
nascentní a maturovaná mRNA stejně jako RNA polymeráza II a transkripční a kotranskripční faktory hrají při regulaci funkce této CDK a na ní závislé exprese genů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info