Project information

Project information
Divadlo jako syntéza umění: Otakar Zich v kontextu moderní vědy a dnešní potenciál jeho konceptů (ZICHDIVADLO)

Investor logo
Project Identification
GA16-20335S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na studium myšlení Otakara Zicha ve vazbě na dobové estetické, psychologické,
filosofické tendence (kontext rodicí se evropské moderní vědy na konci 19.století) a divadelně-praktické
souvislosti (kontext modernistického divadla). Na základě tohoto studia vznikne komentované anglické
vydání Zichova klíčového spisu Estetika dramatického umění a dále série studií zabývajících se
ustavováním české divadelní vědy a její terminologie. Dále budeme rozvíjet Zichovy teze opřené o představu divadla jako autonomního syntetické umění směrem k současnému divadlu – chceme
překročit chápání Zicha jako pouhého „prestrukturalisty“ a ukázat, že některé jeho koncepty lze velmi
dobře reinterpretovat v rámci teorie ostenze a performance, fenomenologie a psychologie divadla.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info