Informace o projektu
Divadlo jako syntéza umění: Otakar Zich v kontextu moderní vědy a dnešní potenciál jeho konceptů (ZICHDIVADLO)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-20335S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na studium myšlení Otakara Zicha ve vazbě na dobové estetické, psychologické,
filosofické tendence (kontext rodicí se evropské moderní vědy na konci 19.století) a divadelně-praktické
souvislosti (kontext modernistického divadla). Na základě tohoto studia vznikne komentované anglické
vydání Zichova klíčového spisu Estetika dramatického umění a dále série studií zabývajících se
ustavováním české divadelní vědy a její terminologie. Dále budeme rozvíjet Zichovy teze opřené o představu divadla jako autonomního syntetické umění směrem k současnému divadlu – chceme
překročit chápání Zicha jako pouhého „prestrukturalisty“ a ukázat, že některé jeho koncepty lze velmi
dobře reinterpretovat v rámci teorie ostenze a performance, fenomenologie a psychologie divadla.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info