Project information

Project information
Veřejné finance – ekonomické souvislosti

Project Identification
MUNI/FR/1521/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem a podstatou navrhovaného projektu je především posílení praktických a dovednostních aspektů výuky právní úpravy veřejných financí v ČR se zaměřením na ekonomické souvislosti a dopady do rozpočtové soustavy a to zejména za pomocí zapojení odborníků z praxe. S využitím primárně metody komparace pak provést analýzu stěžejních trendů v rámci Evropské unie s akcentem na realizaci Evropské charty místní samosprávy.Jsem přesvědčena, že je nutné a žádoucí v této oblasti řešit praktické otázky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info