Informace o projektu

Veřejné finance – ekonomické souvislosti

Kód projektu
MUNI/FR/1521/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem a podstatou navrhovaného projektu je především posílení praktických a dovednostních aspektů výuky právní úpravy veřejných financí v ČR se zaměřením na ekonomické souvislosti a dopady do rozpočtové soustavy a to zejména za pomocí zapojení odborníků z praxe. S využitím primárně metody komparace pak provést analýzu stěžejních trendů v rámci Evropské unie s akcentem na realizaci Evropské charty místní samosprávy.Jsem přesvědčena, že je nutné a žádoucí v této oblasti řešit praktické otázky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info