Project information

Project information
Inovace výuky zdravotnického práva na Masarykově univerzitě

Project Identification
MUNI/FR/0986/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt má sloužit inovaci výuky povinně volitelného předmětu "České a evropské zdravotnické právo" PrF vytvořením interaktivních osnov a elektronických skript, aby se otevřel prostor pro individuální a týmové zpracování analýz úzce vymezených témat a jejich diskusi v rámci výuky. Posílí se tím rovněž práce s cizojazyčnými materiály a zapojení odborníků. Tato inovace by se přiměřeně rozšířila též do výuky zdravotnického práva na LF a při spolupráci též na VUT.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info