Informace o projektu
Inovace výuky zdravotnického práva na Masarykově univerzitě

Kód projektu
MUNI/FR/0986/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt má sloužit inovaci výuky povinně volitelného předmětu "České a evropské zdravotnické právo" PrF vytvořením interaktivních osnov a elektronických skript, aby se otevřel prostor pro individuální a týmové zpracování analýz úzce vymezených témat a jejich diskusi v rámci výuky. Posílí se tím rovněž práce s cizojazyčnými materiály a zapojení odborníků. Tato inovace by se přiměřeně rozšířila též do výuky zdravotnického práva na LF a při spolupráci též na VUT.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info