Project information
Reakce ledovců na recentní klimatickou variabilitu v severovýchodní části Antarktického poloostrova

Project Identification
GC16-14122J
Project Period
2/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University

Projekt je zaměřen na studium vlivu klimatické variability na bilanci hmoty a dynamiku ledovců na ostrově Jamese Rosse při severovýchodním pobřeží Antarktického poloostrova. V oblasti Antarktického poloostrova došlo v posledních více než 50 letech k největšímu nárůstu teploty vzduchu na Zemi. Vzájemná interakce mezi atmosférou a ledovci v této oblasti je dosud jen velmi málo prozkoumána. Za účelem dosažení cílů projektu bude hlavní důraz kladen na měření a hodnocení lokálních klimatických podmínek, geodetická a glaciologická měření bilance hmoty vybraných ledovců a hodnocení víceletých změn s využitím distančních dat a modelů.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info