Project information

Posílení praktických aspektů výuky předmětu Mezinárodní účetní standardy

Project Identification
MUNI/FR/1093/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je posílení praktického zaměření výuky předmětu Mezinárodní účetní standardy. Projekt je v souladu s dlouhodobým záměrem Masarykovy univerzity na léta 2016-2010, se strategickou prioritou č. 2, „Kvalitní vzdělání reflektující aktuální trendy“, konkrétně s bodem „Posilování praktických forem výuky hostováním zástupců z praxe“. V rámci inovace předmětu bude do výuky zapojen odborník z praxe (auditor), který se zaměří na praktické problémy spojené s aplikací mezinárodních standardů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info