Project information

Inovace kurzu Hospodářská politika I

Project Identification
MUNI/FR/1246/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Navrhovaný projekt zahrnuje inovaci obsahu, struktury a výukových metod předmětu Hospodářské politiky I. Inovace obsahu bude odrážet sylaby obdobných předmětů na renomovaných zahraničních univerzitách. Nové výukové metody a inovované studijní materiály s posílenými prvky e-learningu budou zaměřeny na rozvoj klíčových dovedností, zejména analytického myšlení a chápání ekonomických problémů v širších souvislostech.