Project information
Implementace jazyka R do výuky kvantitativních předmětů na ESF

Project Identification
MUNI/FR/1495/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

V dnešní době se žádná společenskovědná oblast neobejde bez analýzy dat a „data-driven“ přístup je standardem ve všech oborech, na které jsou studenti ESF připravování. Cílem projektu je inovace předmětu MPM_VSVS (výpočetní syst. ve statistice), jež studenty seznamuje se základy nesmírně výkonného a populárního statist. prostředí "R". V rámci projektu vzniknou výukové materiály určené k osvojení R, dále návody k použití R pro zákl. statistické postupy a nakonec návody k pokročilým stat. metodám.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info