Project information

Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě

Project Identification
DG16P02R017
Project Period
3/2016 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

S rozvojem fenoménu terroir ve vinohradnictví a vinařství, tedy s důrazem na původ, originalitu a autencitu produktu se s technologickým vývojem rozvíjí i lokální identitifikace vinohradníků a vinařů se svými regiony. Terroir tak získává jak rozměr uchopovaný vědami přírodními a zemědělskými tak i vědami humanitními. Cílem projektu je identifikovat a charakterizovat onu originalitu jak v materiálním (separování typických krajových kvasinek, genofond domácích odrůd) tak v kulturním smyslu. Humanitní pilíř by zkoumal vinohradnické a vinařské dějiny pilotních regionů (hospodářské a společenské struktury, výrobní vztahy, technologie) a slibných viničních tratí, historii klasifikaci vinic a vín, jakož i institucí a insitutů (horenské právo). Současně projekt sleduje kulturní a folklorní projevy ovlivněné místním vinohradnictvím a vinařstvím, na jehož výjimečnost již upozornilo etnografické studium.
Výstupem bude pětice víceúrovňových map vybraných regionů, které zachytí výše zmíněné přírodní, zemědělské, historické a folklórní data. Tyto mapy doprovodí dvě monografie: výkladová legenda historicko-etnografická a kniha edic horenských práv.

Publications

Total number of publications: 3