Informace o projektu
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě

Kód projektu
DG16P02R017
Období řešení
3/2016 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský

S rozvojem fenoménu terroir ve vinohradnictví a vinařství, tedy s důrazem na původ, originalitu a autencitu produktu se s technologickým vývojem rozvíjí i lokální identitifikace vinohradníků a vinařů se svými regiony. Terroir tak získává jak rozměr uchopovaný vědami přírodními a zemědělskými tak i vědami humanitními. Cílem projektu je identifikovat a charakterizovat onu originalitu jak v materiálním (separování typických krajových kvasinek, genofond domácích odrůd) tak v kulturním smyslu. Humanitní pilíř by zkoumal vinohradnické a vinařské dějiny pilotních regionů (hospodářské a společenské struktury, výrobní vztahy, technologie) a slibných viničních tratí, historii klasifikaci vinic a vín, jakož i institucí a insitutů (horenské právo). Současně projekt sleduje kulturní a folklorní projevy ovlivněné místním vinohradnictvím a vinařstvím, na jehož výjimečnost již upozornilo etnografické studium.
Výstupem bude pětice víceúrovňových map vybraných regionů, které zachytí výše zmíněné přírodní, zemědělské, historické a folklórní data. Tyto mapy doprovodí dvě monografie: výkladová legenda historicko-etnografická a kniha edic horenských práv.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č. 1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č. 2 – Konec hladu Cíl udržitelného rozvoje č. 3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č. 4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č. 5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č. 6 – Pitná voda, kanalizace Cíl udržitelného rozvoje č. 7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č. 8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č. 9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č. 10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č. 11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č. 12 – Odpovědná spotřeba a výroba Cíl udržitelného rozvoje č. 13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č. 14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č. 15 – Život na souši Cíl udržitelného rozvoje č. 16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č. 17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info