Project information
Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odměňování (PPŠAO)

Project Identification
MUNI/A/1339/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Odměňování představuje stěžejní důvod vstupu osob do pracovního procesu. Vedle toho zastává pozici silného motivačního nástroje v rukou zaměstnavatele. V České republice je obecně pracovněprávní úprava odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru řešena nesystémově. Míra a šíře zásahu veřejnoprávního prvku do soukromoprávního vztahu, konkrétně do základního vztahu pracovněprávního, vyvolává u právních teoretiků i praktiků mnohé diskuze. Navíc problematika zaměstnanců v regionálním školství bývá v odborné literatuře opomíjena, nebo se jí publikace věnují jen okrajově. Pokud již taková publikace je, bývá povětšinou koncipována jako metodická příručka pro ředitele škol, což není na závadu, ale taková publikace postrádá komplexní vhled do dané problematiky. Hlavním cílem projektu je nejprve obecně vymezit a poté detailněji komplexně zanalyzovat platnou právní úpravu zkoumané oblasti, s ohledem na specifika veřejného školství.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info