Project information
Tkáňové inženýrství epitelů: Buňky a protokoly pro regenerativní medicínu (StemRepair)

Project Identification
16-31501A (kod CEP: NV16-31501A)
Project Period
4/2016 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Buněčné terapie umožní léčbu nemocí jen tehdy, bude-li k dispozici odpovídající množství buněk terapeutické kvality. Splnění tohoto předpokladu nabízí, díky své neomezené proliferační a diferenciační kapacitě, pluripotentní embryonální kmenové buňky (SC) a jejich člověkem vytvořené analogie – indukované pluripotentní SC (iPSC). Zejména atraktivní jsou lidské iPSC, které umožňují přípravu autologních buněk pro konkrétního pacienta. Experimenty obsažené v tomto projektu povedou k návrhu a ověření technik pro produkci klinicky relevantních množství lidských progenitorových buněk cévního endotelu, plicního epitelu a hladkosvalových buněk, které budou mít jasnou schopnost vyvinout se do zralých funkčních buněk s terapeutickým potenciálem. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením iPSC buněk z různých typů lidských somatických buněk a výběrem těch nejlepších na základě jejich diferenciační kapacity a jejich bezpečnosti z pohledu genetické stability. Tyto buňky a související protokoly vytvoří zdroj pro léčbu onemocnění, jejichž podstatou je abnormální vaskularizace či funkce plicního epitelu.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info