Project information

Právní problémy kybernetické bezpečnosti (PProKyB)

Project Identification
MUNI/A/1192/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem navrhovaného projektu "Právní problémy kybernetické bezpečnosti" je prohloubit započatou odbornou diskuzi právních souvislostí kybernetické bezpečnosti v České republice. Tohoto cíle bude dosaženo publikováním stejnojmenné monografie věnované problematice kybernetické bezpečnosti v jejích pracovněprávních, trestněprávních, správněprávních a mezinárodněprávních aspektech.

Publications

Total number of publications: 2