Project information
ESF - Příspěvek IP 2016

Project Identification
ROZV/24/ESF/2016
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Příspěvek k realizaci strategických cílů stanovených v Institucionálním plánu MU na léta 2016-2018 vycházejícího z Dlouhodobého záměru MU na léta 2016-2020 a jeho Aktualizace na rok 2016.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info