Project information

Obohacení předmětů z oblasti vývoje programových systémů v duchu Person-Centered e-Learning

Project Identification
FRVS1523/200
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je inovovat formu a obsah série předmětů Fakulty informatiky zaměřených na vývoj programových systémů (Programování v jazyce Java, Seminář z programování v jazyce Java a Vývoj programových systémů v jazyce Java) tak, aby kladla větší důraz na budování transverzálních (týmových, sociálních, komunikačních) kompetencí za pomoci přístupu zaměřeného na člověka (Person-Centered Approach).


Nutnost těchto změn je dána potřebami praxe je podložena výsledky dlouhodobých výzkumů. Nově zařazené aspekty výuky pomohou zvýšit konkurenceschopnost absolventů na trhu práce.


K inovovaným náplním a formám výuky bude vypracována adekvátní online podpora.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info