Project information

Využívání terénní výuky na ZŠ jako specifické výukové strategie

Project Identification
MUNI/A/0946/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Terénní výuka je forma, která je už dlouhá léta považována za velmi silnou výukovou strategii pro pochopení dnešního světa. Je specifická pro řadu přírodovědných i společenskovědních disciplín, zcela zásadní a nepostradatelná je pak pro geografické či biologické vzdělávání. CÍLEM projektu specifického výzkumu je zjištění, jak je tato výuková forma ve všech svých formách využívána na 1. a 2. stupni ZŠ. Tohoto zjištění bude dosáhnuto pomocí dotazníkového šetření a řízených rozhovorů.
Téma vychází z aktuálně zpracovávaných disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, který je realizován na Pedagogické fakultě MU, přičemž ke zpracování tématu se přistupuje jak z pohledu obecné pedagogiky, tak i oborových didaktik. V tomto ohledu navazuje projekt specifického výzkumu na výzkumné sondy katedry geografie, biologie a tělesné výchovy, které byly zaměřeny do oblasti výzkumu oborové didaktiky zmíněných předmětů (Hofmann a kol. 2011; Knecht, Hofmann 2013). Řešení je relevantní v rovině aplikovaného výzkumu a spadá až do evaluace současné kurikulární reformy v České republice, pro kterou mohou být výsledky projektu potenciálně využitelné.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info