Project information

K metodologické problematice psaní disertačních a diplomových prací

Project Identification
MUNI/41/K 04/2007
Project Period
12/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je organizace konference pro studenty jednooborového a dvouoborového navazujícího magisterského studia francouzského jazyka a literatury, kteří již pracují na své diplomové práci, chtěli by svou diplomovou práci psát na katedře francouzského jazyka a literatury či zvažují přihlášku do doktorského studia oborové didaktiky francouzštiny. Dále se mohou zúčastnit studenti posledních ročníků bakalářského studia, kteří připravují bakalářskou práci na katedře francouzského jazyka a literatury, kteří předpokládají, že v navazujícím magisterském studiu zde budou pracovat i na své práci diplomové.

Results