Project information
Evropa v měnícím se mezinárodním prostředí II

Project Identification
MUNI/A/1113/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt „Evropa v měnícím se mezinárodním prostředí II“ navazuje na loňský projekt specifického výzkumu a odpovídá dlouhodobým výzkumným prioritám katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Analyzuje vybrané aktuální otázky vývoje v Evropské unii a jejích členských zemích v kontextu vývoje mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí a doplní tuto analýzu o výzkum aktuálních mezinárodně-bezpečnostních rizik. Tomuto vymezení odpovídají dvě výzkumné osy projektu: „Současná evropská integrace a její problémy v percepci politických aktérů“ a „Konvenční a nekonvenční konflikty v současné mezinárodní politice“.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info