Project information

Společnost a její proměny: kvalitativní a kvantitativní přístupy (SPOJKA)

Project Identification
MUNI/A/1114/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navrhuje studovat vybrané aspekty proměny současných společností pomocí kvalitativních a kvantitativních metod. Projekt se sestává z celkem čtyř dílčích, tematicky i logisticky oddělených sub-projektů, které jsou zaměřené na vybrané dílčí sociální jevy a instituce konkrétně na otázku dětství a sexuality, myšlení o městě, postoje k imigrantům a kolektivní paměť.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info