Project information

DOMOV 2016: longitudinální výzkum raného vývoje (DOMOV-16)

Project Identification
MUNI/A/1141/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na předchozí projekt DOMOV: longitudinální výzkum raného vývoje (MUNI/A/1339/2014), v rámci kterého byl spuštěn stejnojmenný longitudinální výzkum DOMOV – děti, otcové a matky o vývoji. Výzkum je realizován online a sleduje rodiny od třetího trimestru těhotenství. Do současnosti bylo spuštěno šest vln testování (v třetím trimestru těhotenství, po porodu, ve 3, 6, 9 a 12 měsících věku dítěte). Projekt specifického výzkumu DOMOV 2016 bude sloužit k dalšímu rozšiřování výzkumného souboru respondentů a k analýzám získaných dat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info