Project information

Výzkum v doktorském studiu

Project Identification
MUNI/41/K 11/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je organizace konference, jejichž účastníky budou interní a externí pracovníci katedry německého jazyka a literatury PdF MU, hosté z příbuzných pracovišť (FF MU), studenti doktorských studijních programů, příp. studenti magisterského studia.

Results