Project information

Využívání a rizika digitálních technologií v oblastech: setkávání s neznámými lidmi, poruchy příjmu potravy a online hazardní hraní (VDTO)

Project Identification
MUNI/A/1149/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je založen primárně na analýze stávajících dat, přičemž navazuje na předchozí i stávající grantové projekty (EU Kids Online, GAČR). Cílem projektu je (1) analyzovat situace a kontexty, ve kterých se děti ve věku 9 až 16 let setkávají s neznámými lidmi, které poznali online, (2) rozkrýt používání digitálních technologií lidmi, kteří mají diagnózu poruchy příjmu potravy, (3) popsat specifika on-line hazardního hraní v ČR i v zahraničí prostřednictvím analýzy dat a studia literatury.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info