Project information
Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace V

Project Identification
MUNI/A/0859/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje na dlouhodobý výzkum ÚAM FF MU zaměřený na sociální struktury pravěku až středověku v nejširších souvislostech kulturních, prostorových a časových, a to jak prostřednictvím vlastního terénního výzkumu, tak zejména jeho teoretickým vyhodnocením za použití nejnovějších dokumentačních technik a informačních technologií, jež jsou nejen využívány na současné špičkové úrovni, ale taktéž speciálně vyvíjeny pro účely archeologického terénního výzkumu a jeho zpracování. Projekt se opírá o tři dlouhodobé systematické výzkumy klíčových lokalit (Tešetice-Kyjovice, Pohansko u Břelcavi, Rokštejn u Jihlavy), k nimž se připojují výzkumné aktivity v zahraničí, v oblasti Francie (Bibracte) a Kréty (Priniatikos Pyrgos). Vzhledem k politické situaci v Sýrii bude místo terénního výzkumu lokality Tell Arbid Abyad i v tomto roce realizován náhradní projekt zpracování nálezů z prestižních výzkumů Yaleovy univerzity. Do všech výzkumných aktivit jsou zapojeni studenti ÚAM, na zkoumaných lokalitách v ČR probíhá letní prázdninová praxe. V rámci specifického výzkumu se dále rozvíjí spolupráce archeologie a muzeologie oboustrannou participací na využití výsledků archeologických výzkumů metodami muzejní prezentace.

Publications

Total number of publications: 99


Previous 1 2 3 4 5 6 7 10 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info