Project information
Románské jazyky a románské literatury (ROMJAZLIT)

1. Cílem specifického výzkumu je podpora doktorského studia ve dvou filologických oborech – románské jazyky a románské literatury. 2.V obou oborech patří Ústav románských jazyků a literatur FF MU k předním školícím pracovištím v ČR. V roce 2009 zde obhájilo své doktorské práce 8 studentů, v roce 2010 3 studenti, v roce 2011 5 studentů, v roce 2013 4 studenti, v roce 2014 5 studentů, z toho jedna obhajoba byla v kotutorátu v roce 2015 5 studentů. Do doktorského studia bylo přijato v roce 2012 7 studentů, v roce 2013 10 studentů, v roce 2014 5 studentů v roce 2015 8 studentů. 3. Doktorské studium je spojeno s výzkumnými orientacemi pracoviště, a to jak v oblasti lingvistiky (sociolingvistika, sémantika, syntax, stylistika), tak literatury a literární vědy (severoamerický a jihoamerický americký, evropské románské literatury; naratologie, literární morfologie a vztah literatury k jiným uměním). Cílem projektu je podpora výzkumu, zejména podpora činnosti doktorandů. Způsob dosažení: usnadnění přístupu ke zdrojům informací, pramenům a odborné literatuře; nákup odborné literatury; zkvalitnění doktorských seminářů na meziuniverzitní a mezinárodní úrovni; podpora činnosti pedagogů zapojených do doktorského studia; materiální vybavení nutné k výzkumu a zkvalitnění studia; financování výstupů a publikací, podpora konferencí. 4.Projekt je jednoletý a zároveň průběžný, neboť doktorské studium je záležitost dlouhodobá.

Publications

Total number of publications: 50


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info