Project information
Profilace výzkumných zaměření v anglofonní lingvistické a literární vědě (VZALL)

Projekt Profilace výzkumných zaměření v anglofonní lingvistické a literární vědě navazuje na soustavné úsilí KAA mapovat nové perspektivy a trendy vývoje v literární teorii a kritice a lingvistickém výzkumu a integrovat je do probíhajícího výzkumu (v rámci předchozích projektů specifického výzkumu). Po období mapování a obohacování spektra výzkumných zájmů o aktuální teorie a metodologie se chceme soustředit zejména na některá výzkumná zaměření, hlouběji se v nich profilovat a dosáhnout v nich excelence, a to jak v lingvistické, tak v literární vědě.

Publications

Total number of publications: 84


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info