Project information

Rozšíření vybavení výukových laboratoří genomiky a proteomiky na LF MU

Project Identification
FRVS/458/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine