Project information

II. pilíř - pracoviště 110513

Project Identification
MUNI/11/II.pilir/110513/2016
Project Period
4/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

1. Bude přistoupeno k zásadní změně v klasifikaci a podpoře jednotlivých výzkumných týmů. Týmy (groups) budou zařazeny do 4 kategorií dle kvality, perspektivy a potenciálu generovat výsledky pro hodnocení v Pilíři II – „distinguished group“ (Lumír Krejčí group), „senior group“ (David Šmajs group, Pavel Krejčí group), „junior group“ (Stjepan Uldrijan group, Vladimír Rotrekl group), „low-cost group“ (Yuh-Man group).

2. Výzkumné týmy budou mít, po oddělení finančních (mzdových) prostředků na výukový tým a administrativní/manažerský tým, přidělen odpovídající podíl institucionálních prostředků z Pilíře II.(distinguished group>senior group>junior group>low-cost group). Při výpočtu podílů institucionálních prostředků budou dále zohledněny následující parametry – kvalita publikací, výchova PhD studentů, úspěšnost v získávání grantů a aktivní účast ve výuce mediků. Podíly budou kombinovány s existující mzdovou podporou jednotlivých týmů tak, aby součet odrážel parametry uvedené výše.

3. Konkrétní využití finančních prostředků bude plně v kompetenci vedoucích týmů s tím, že by měly být preferenčně využity pro mzdovou stabilizaci klíčových členů týmů, zejména vedoucího týmu, na LF (cca 80%; úvazky, ne odměny!). Z finančních prostředků mohou být dále hrazeny méně předvídatelné např. publikační náklady, cestovné, opravy přístrojů atd. (cca 20% z rozpočtu týmu). Vedoucí týmů ponesou plnou odpovědnost za korektní hospodaření a efektivní využití přidělených finančních prostředků uvnitř svých týmů.

4. Evaluace týmů bude provedena každoročně v podzimním období s tím, že změna kategorie bude možná následující rok. Týmy zanikají bez náhrady s odchodem vedoucího nebo dlouhodobou ztrátou vědecké potence.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info