Project information

Podpora studijních programů pro studenty pedagogických oborů a pedagogické pracovníky na Masarykově univerzitě

Project Identification
54547
Project Period
4/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts

Hlavní cílovou charakteristikou projektu je podnícení zájmu studentů a budoucích absolventů studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků o svoji budoucí pedagogickou profesi, aby po úspěšném ukončení studia skutečně nastoupili k výkonu profese v české školské soustavě. Stejný důraz je kladen na podporu učitelů v praxi (zejména začínajících), aby ve své profesi setrvali. Jelikož příčin nenastoupení a odchodu ze školského systému je více, soustředíme se jen na ty z nich, kam sahá kompetence a možnosti vysoké školy připravující učitele. Mimořádné projektové finanční prostředky budou využity na aktivity, bez kterých nelze v současnosti aktivity realizovat z prostředků VŠ či studentů a učitelů.

Projekt navazuje na úspěšnou realizaci projektu s názvem Podpora studijních programů
pro studenty pedagogických oborů a pedagogické pracovníky na Masarykově univerzitě v roce 2014. V profesní přípravě pedagogů je potřeba se zaměřit zejména na zkvalitnění vysokoškolské přípravy budoucích pedagogů, na vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogů v praxi, na rozvoj poradenství pedagogům v praxi a na inovaci v komunikaci mezi akademickou a školskou sférou aj.
Projekt bude pokračovat v následujících klíčových aktivitách:
1. Vybavení speciálních učeben a didaktických laboratoří pro přípravu pedagogů
2. Inovace výukových prostředků pro didaktické studijní předměty
3. Inovace studijních předmětů pro získání pedagogické (učitelské) způsobilosti s vazbou na akreditaci
4. Zkvalitnění praxí studentů učitelství na fakultních cvičných školách a zařízeních
5. Podpora pedagogů pro inkluzi, uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb (hendikepovaných a nadaných) žáků, komunikaci s rodiči žáků.
6. Zkvalitnění metod výuky studentů na fakultách připravujících budoucí pedagogy
7. Rozvoj celoživotního vzdělávání pro pedagogy v praxi
8. Realizace pedagogických týdnů na učitelských fakultách MU
9. Příprava individuálního poradenství pro pedagogy v praxi
10. Podpora začínajících učitelů
11. Vytvoření webového portálu pro komunikaci MU s pedagogy v terénu

Masarykova univerzita má rozhodující podíl na pregraduální i postgraduální přípravě plně kvalifikovaných učitelů, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info