Project information
Vývoj moderních instrumentálních metod pro rychlou detekci a identifikaci vybraných B-agens a toxinů (VMIMRDIBT)

Project Identification
VI20172020069
Project Period
1/2017 - 6/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Analytical Chemistry of the ASCR, v. v. i.
State Institute of Nuclear, Chemical and Biological Defence

Projekt je zaměřen vývoj nových možností detekce a identifikace B-agens a toxinů pomocí moderních instrumentálních metod. Výstupem budou metodiky na rychlou analýzu patogenů a toxinů s využitím elektromigračních a MALDI-TOF metod, dále i miniaturizované přenosné zařízení na principu kapilární kapalinové chromatografie pro rychlou analýzu toxinů a metodiky na inaktivace patogenů za účelem bezpečné manipulace při následných analýzách.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info