Project information

Vývoj nové technologie čištění, sterilizace a funkcionalizace povrchu materiálu

Project Identification
FV10342
Project Period
9/2016 - 8/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Czech Technical University Prague
SurfaceTreat a.s.

Hlavním cílem projektu je navrhnout efektivní, levnou a univerzální technologii plazmochemické modifikace povrchu materiálů. Budeme porovnávat účinky a efektivitu povrchových úprav dvou typů atmosférických výbojů, klouzavého výboje a plazmové trysky. Tyto dva typy atmosférických výbojů, které byly vybrány na základě předchozích zkušeností a jejich perspektivy pro suchou modifikaci povrchu 3D (nikoliv planárních) objektů. Vzhledem k tomu, že k těmto procesům není potřeba vakuový systém, procesy jsou velmi rychlé a šetrné k životnímu prostředí (odpadá použití velkého množství kapalných chemikálií), jde o zajímavou a perspektivní alternativu ke klasickým mokrým chemickým procesům. V rámci projektu budou navrhnuty vhodná plynná aditiva, které budou přidány do výbojů pro zlepšení účinků plazmochemické úpravy povrchů. Plazmochemické procesy budou zkoumány optickou emisní spektroskopií plazmatu. Povrch modifikovaných materiálů, např. plastů pro zlepšení adheze dalších materiálů nebo čištěných povrchů kovů, bude analyzován fyzikálními metodami charakterizace povrchů a tenkých vrstev a navržena optimální technologie pro tyto aplikace.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info