Project information

Korespondence Leoše Janáčka. Finální etapa edičního zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a dalších institucích.

Project Identification
NJL/2016/34
Project Period
7/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Nadation/Found - National
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V roce 2016 vstoupil projekt na zpracování korespondence Leoše Janáčka do posledního roku řešení. Řešitelem projektu je Ústav hudební vědy FF MU ve spolupráci s Oddělením dějin hudby MZM. Jedná se o druhou, závěrečnou etapu rámcového dlouhodobého projektu Kompletní edice korespondence Leoše Janáčka. Tato etapa navazuje na první část projektu, zaměřenou na vytvoření edičních pravidel pro zpracování korespondence, vytvoření on-line databáze a především samotné zpracování korespondence uložené v Janáčkově archivu ODH MZM. Tato sbírka čítá téměř 14 000 jednotek a představuje více než 90% zjištěné Janáčkovy korespondence. V současné době je v rámci první a větší části druhé fáze projektu zpracováno 13 400 jednotek. Ve finální fázi projektu probíhá dokončení databáze korespondence včetně zpracování položek uložených mimo Janáčkův archiv, dopracování a sjednocování průběžně vytvářeného podrobného poznámkového aparátu, anglických anotací atp. Výsledkem pak bude kompletní databáze korespondence Leoše Janáčka včetně obsáhlých rejstříků a detailních poznámek, která bude badatelům i laikům sloužit v průběžně doplňované elektronické formě na internetu: Viz. www.musicologica.cz/korespondencejanacek
Financování projektu je zajištěno z 85% z grantu uděleného Grantovou agenturou České republiky, od Nadace Leoše Janáčka žadatel požaduje 15% potřebných prostředků.