Project information

Introducing Post-Normal science in Czech Republic (INTPOST)

Investor logo
Project Identification
7F16010
Project Period
1/2017 - 4/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Universitetet i Bergen

Postnormální věda je přístup, který je široce používaný a přijatý vědeckou obcí o skandinávských zemích. Nicméně badatelský tým Univerzity v Bergenu je jedinečný tím, že rozvíjí rámec tohoto konceptu, který je stále v České republice do značné míry neznámý. Doc. Bohuslav Binka, vedoucí Katedry environmentálních studií, má ve spolupráci s norským týmem vedeným prof. Matthias Kaiserem, vedoucím “Centre for the Study of Science and the Humanities” výzkumný a popularizační cíl uvést tento koncept do českého akademického prostředí. V rámci projektu 7 akademiků využije celkem 65 dnů akademických mobilit. Mobility využité pro studium, diskuse a propagaci konceptu postnormální vědy budou rovněž využité zaměstnanci MU Christianem Kimmichem, který se zaměřuje na porozumění systémové dynamiky v rámci projektu H2020 MEDEAS a doc. Karlem Stibralem v souvislosti s filozofií vědy. Koncept postnormální vědy bude představený a kriticky diskutovaný na speciálním akademickém semináři s mezinárodní účastí. Klady a zápory tohoto konceptu budou rovněž diskutovány na expertním kulatém stolu. Rozvoj porozumění tomuto konceptu bude podpořený překladem 435 stran odborné literatury. Program a iniciativa budou prezentovány i v médiích a na propagované stránce na Facebooku. V rámci projektu budou projektoví partneři rovněž diskutovat možnosti navazující výzkumné spolupráce na projektovém základě a navazující aktivity k projektu MEDEAS.