Project information

Příprava projektu "Discourses of migrants' integration" (PPDiMI)

Project Identification
MUNI/F/1681/2016
Project Period
12/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Jedná se o projekt na přípravu projektu v rámci dotačního rámce Horizon 2020, konkrétně budeme podávat projekt v rámci výzvy The European Union and the global challenge of migration (https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eng-globally-03-2017.html), deadline 2.2.2017. V projektu budeme zastávat roli koordinátorů. Našimi partnery budou University of Malta, CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Spanish National Research Council), IPP Institute of Public Goods and Policies, University of Vechta, Praxis Centre for Policy Studies Tallinn.
Cílem mezinárodního projektu je popsat diskurzy o integračních politikách, jejich implementaci a administraci a také efekty těchto politik. Předpokládáme, že ačkoli existují Evropské politiky zaměřené na integraci migrantů, které by měly mít harmonizující vliv na politiky členských států, existuje velký rozdíl v tom, jak je integrace migrantů v praxi realizována v jednotlivých členských státech a jejich regionech. Zároveň nejsou jasné efekty v současnosti realizovaných politik, protože dříve provedené výzkumy nepřináší jednoznačná zjištění a nemusí být relevantní v současné migrační situaci, pro kterou je nově typická neřízená migrace ze zemí nevycházejících z křesťansko-antické tradice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info