Project information

Rozvoj vědecké práce studentů v experimentální biologii rostlin

Project Identification
MUNI/A/1118/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na podporu a zkvalitnění vědecké práce studentů zejména doktorského a také magisterského studijního programu. Bude to realizováno zejména větším zapojením studentů do výzkumných úkolů řešených na pracovišti a podporou moderních měřících metod a technik hodnocení výsledků při zpracovávání závěrečných prací. Silně budou podpořeny možnosti a schopnosti studentů dosažené výsledky výzkumné práce prezentovat, především tvorbou publikací pro časopisy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info