Project information
Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací

Investor logo
Project Identification
GA17-03224S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Projekt se zabývá asymptotickým chováním řešení obyčejných, zpožděných a neutrálních diferenciálních rovnic, včetně rovnic neceločíselných řádů. Výzkum je zaměřen zejména na problematiku asymptotiky, oscilace a stability řešení, existenci skoroperiodických řešení, na otázky spojené s okrajovými úlohami na neohraničených intervalech a numerickými diskretizacemi. Spolu s rozvojem asymptotické teorie obyčejných diferenciálních rovnic očekáváme hlavní přínos projektu ve vyšetřování uvedených asymptotických vlastností i pro rovnice neceločíselných řádů, které představují novou a dynamicky se rozvíjející výzkumnou oblast s velkým aplikačním potenciálem. Tento typ rovnic vykazuje zajímavé vlastnosti, které umožňují, kromě jiného, objasnit odlišnosti asymptotického chování řešení obyčejných diferenciálních rovnic v závislosti na měnícím se řádu rovnice. Důležitou součástí návrhu projektu je i analýza stability vybraných numerických metod pro zpožděné diferenciální rovnice celočíselných a neceločíselných řádů.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info