Project information
Holocenní vývoj evropské bioty mírného pásu: vlivy klimatu, refugií a lokálních faktorů testované na komplexních datech nezávislých proxy

Investor logo
Project Identification
GA17-05696S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University

Ze strany biologie globálních změn vzrůstá zájem o paleoekologii, protože umožňuje popsat vývoj ekosystémů způsobený klimatickými změnami za dlouhá časová období. Tento projekt pokrývá posledních 15 tis. let a představuje inovativní propojení lokálního záznamu, jeho prostorové variability, rekonstrukcí regionálního klimatu za pomocí stabilních izotopů a biotických proxy, modelování povahy krajinných změn v minulosti a testování vlivu těchto efektů na současnou diverzitu, včetně srovnání na kontinentální škále. Geograficky je projekt zaměřen na Západní Karpaty jako jedno z hlavních biogeografických rozhraní v rámci Evropy, a severní Francii jako referenční území s odlišnou refugiální historií. Subfosilní ulity měkkýšů, zde představující hlavní biotické proxy, se dobře zachovávají ve vápnitých sedimentech a umožňují spolehlivé určení do druhové úrovně. Pylový záznam, krytenky a rostlinné makrozbytky jsou součástí projektu jako další důležitá proxy pro ověření lokálního vývoje, makroklimatických rekonstrukcí a pro prostorové modelování diverzifikace krajiny.

Publications

Total number of publications: 36


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info