Project information

Úspěch holocentrických chromozómů: přírodní kompetiční experiment na globální evoluční škále (Holorelevance)

Investor logo
Project Identification
GA17-21053S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Holocentrická strukturní chromozomální alternativa vznikla vedle monocentrické nezávisle v řadě linií Eukaryot. Protože opakovaně v evoluci vzniká jen to, co je výhodné, je smyslem projektu takovou výhodu odhalit, což lze jen relativním srovnáním holo- a monocentriků. Druhovou a fylogenetickou diverzitu největší holocentrické linie krytosemenných (Cyperaceae + Juncaceae) budeme proto vztahovat k v mnoha směrech podobným, ale monocentrickým Poaceae na celosvětovém latitudinálním gradientu UV-B záření, jehož vyšší toleranci považujeme za klíč úspěchu holocentrismu. Budeme analyzovat i jejich kompetici, rozdíly v reakci na UV-B stres (endopolyploidie, obsah flavonoidů), v klíčení a přežívání na altitudinálních UV-B gradientech v přírodě i v řízených experimentech v klima-boxech. Obdobně chceme analyzovat pomocí GBIF dat největší linii živočišných holocentriků (Lepidoptera) oproti paralelním monocentrickým liniím hmyzu. Skríning nových holocentrických linií naší novou cytometrickou metodou napříč fylogenezí rostlin chceme při hledání biologického významu holocentrismu také využít.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info